PPM-systemet står inför radikala förändringar

Finansinspektionen har föreslagit ännu snävare begränsningar för att säkerställa PPM-systemets stabilitet på lång sikt, till följd av Pensionsmyndighetens flera förslag om att skärpa reglerna för aktörer på fondtorget. Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen har i en intervju med en av landets ledande dagstidningar sagt att det finns skäl att tiodubbla kravet på förvaltat kapital för de fonder som går att välja via fondtorget, till 5 miljarder kronor, samt att kräva minst 10 års avkastningshistorik. Detta för att vidta de drastiska åtgärder som sägs behövas för att minska antalet fonder på plattformen.

Pensionsmyndigheten har tidigare föreslagit att golvet för förvaltat kapital ska höjas, vilket skulle minska antalet tillgängliga fonder. Bedömare har trott att det skulle röra sig om att minska antalet fonder från dagens 800 till omkring 300, men förändringarna kan bli långt mer radikala än så. Enligt de förslag som generaldirektör Thedéen lagt fram skulle inte mer än cirka 10 fonder vara valbara på Pensionsmyndighetens fondtorg.

Ett PPM-system med endast 10 fonder skulle vara ett helt annat system än dagens och inte bara baserat på fonder, enligt Thedéen som också menar att syftet med systemet inte är att öka fondsparandets konkurrenskraft jämfört med andra former av långsiktigt sparande. Den 31 december 2016 uppgick det totala marknadsvärdet på tillgångarna i PPM-systemet till 938 miljarder kronor.

Advisors PPM-förvaltning bättre än genomsnittet

Det stora urvalet av fonder på fondtorget kan upplevas som överväldigande för många pensionssparare. Genom att låta Advisor förvalta PPM-kontot slipper du bevaka och analysera de 800 fonder som du idag kan välja mellan, för att välja ut de som anses har goda möjligheter att ge en hög avkastning framöver. Advisor gör PPM-jobbet åt dig och låter dig fokusera på att arbeta och tjäna in nya pensionsrätter till den allmänna pensionen (d.v.s. premiepensionen och inkomstpensionen).

Advisors PPM-portfölj har sedan starten ökat i värde med i snitt 10 procent årligen. Den genomsnittliga avkastningen per år i PPM-systemet överlag har under samma tidsperiod varit 7 procent per år. Ansök om Advisors PPM-förvaltning idag och låt proffsen ägna sig åt att förvalta ditt PPM-kapital på ett framgångsrikt sätt!