Inom ramen för vård och omsorg finns en rad behov att tillgodose. Dels rena vårduppdrag där man går in och erbjuder vård i någon form men också stödåtgärder där man fungerar som resurs. I den senare kategorin finns personlig assistans som på många sätt förändrat tillvaron för många av de med funktionshinder. Som personlig assistent blir man en aktiv del av vardagen och hjälper brukaren att kunna leva sitt liv fullt ut även om ett funktionshinder råder. Det går inte att säga någonting allmänt om hur ett uppdrag som personlig assistent kommer att se ut. I och med att varje individ är unik och har sitt specifika funktionshinder, är det olika sysslor man behöver hantera. Det är också så att man som personlig assistent skall vara med och möjliggöra diverse sysslor och aktiviteter brukaren är intresserad av. Därför finns ytterligare en variabel att ta hänsyn till.

För att hitta rätt personlig assistent kan man som brukare höra av sig till något av alla de assistansföretag som finns i Sverige. Antalet är stort delvis till följd av att många familjer valt att starta eget företag. Dessa mindre företag eller kooperativ, kan i vissa fall ha en eller några få brukare. Det finns också större företag som täcker in hela landet. Saknar man kunskap och erfarenhet kan det kännas bra att ta in en assistansförmedling som har till uppgift att hitta rätt assistansföretag och personlig assistent för en specifik brukare. Det går då att få svar på alla eventuella frågor oavsett om man som brukare själv vill hantera rekryteringen eller om det är anhöriga som sköter uppgiften.

Rätt individ

Att jobba som personlig assistent ställer höga krav på alla inblandade. Då man kommer in i någons hem och tillvaro, behöver det finnas en ömsesidig respekt och en ambition att det hela skall fungera. Det är inte ovanligt att man som nyanställd går tillsammans med en erfaren personlig assistent för att lära sig hur vardagsrutinerna fungerar. Finns det specifika sätt att kommunicera? Behöver man förbereda mediciner på visst sätt? Vad för aktiviteter är inbokade? Finns allergier?

Först när man kommit till klarhet med vad uppdraget innebär och hur man kan bistå brukaren i sin roll som personlig assistent kan man tydligt se vad det innebär. Här finns en länk för den som vill få kontakt med en assistentförmedling. Dessa kan allt om hur man tillsätter en personlig assistent.