Allt från shopping till hälsa

Författare: admin Sida 1 av 3

Larmåtgärder för ett företagslarm

När ett företagslarm aktiveras kommer larmoperatörer att agera – men hur? Det finns flera olika larmåtgärder helt beroende på vilket larmbolag som anlitas och vilka tjänster som väljs till säkerhetssystemet.

 • Väktare kontrollerar inbrott

Om det är skalskyddet som aktiverats skickas väktare till platsen för att kontrollera vad som hänt. Larmoperatören ringer även ägaren av larmet för att få eventuell mer information samt påtala att larmet har aktiverats.

Väl på plats kan väktarna störa eventuellt pågående inbrott men även se till att skadan minimeras genom att sätta upp skydd över inslagna fönster osv.

 • Åtgärder vid större skada

Det är viktigt att snabbt laga eventuella skador. Detta både för att minska risken för fler inbrott samt skydda mot väder och vind. Små skador kan väktarna ofta åtgärda direkt på plats. Är det större har de ofta en åtgärdsbil med större verktyg och material.

 • Släcka brand

Alla väktarbilar är utrustade med handbrandsläckare. Är det en brand och väktarna kan ta sig in i fastigheten kan de därmed begränsa branden fram till att räddningstjänsten kommit på plats.

 • Vid vatten-, fukt-, temperaturlarm

Företagslarm skyddar inte bara mot brand och inbrott – utan även mot vattenskador och skador som kan uppstå vid ändrad temperatur i lokalen. Genom att sätta fuktmätare och temperaturmätare i lokalerna får larmbolagen notifiering om något hänt som kan påverka företagens lager. Väktarna rycker ut och kan agera utifrån den information som finns på platsen.

Är det en vattenskada kan de kontakta VVS-personal via journummer och därmed snabbt åtgärda skadan. På detta sätt skyddar ett företagslarm även mot stora ekonomiska förluster som exempelvis kan uppstå vid vattenläckage.

Företagslarm – inte bara akuta larm

De ovan nämnda punkterna är akuta åtgärder. Men det finns också åtgärder som kan ingå i tjänster kring ett företagslarm som inte är akuta – men behöver åtgärdas snabbt.

 • Störningsjour

Om en boende i ett flerfamiljshus upplever att grannarna stör kan de ringa till störningsjouren. Dessa åker då ut och påtalar att det kommit in klagomål. På detta sätt behöver de boende inte själv agera, vilket kan kännas obehagligt och i vissa fall mycket hotfullt.

 • Patrullering

Patrullering är ofta ett tillägg till företagslarm, dvs. det ingår inte i grundpriset. Det innebär att väktarna rör sig i området regelbundet för att därmed minska risken för skadegörelse, inbrott, stölder eller rån.

Bomullskasse som profilprodukt? – Fördelar och nackdelar

Bomullskasse som profilprodukt? – Fördelar och nackdelar

Alla profilprodukter har sina fördelar och nackdelar gällande hur man som företag når ut med sitt budskap till de som använder produkterna. Hur står sig bomullskassen i förhållande till andra alternativ?

Fördelarna

 • Miljötrenden

En bomullskasse är inte bara något att bära hem maten från matbutiken i. Det är idag lika mycket ett ”statement”. När debatten om klimatet blir allt mer vanlig blir en bomullskasse med profiltryck ett sätt att visa att man bryr sig om miljön. Den peson som får den kan använda den om och om igen och därmed strunta i att köpa engångskassar i plast. Ser man på miljöperspektivet vinner bomullskassen stort över många andra profilprodukter.

 • Kommer att användas mycket

Ett paraply används enbart när det regnar, en kortlek har begränsad tid då den används osv. Men en bomullkasse kommer att användas relativt mycket. Dessutom kommer den användas på andra ställen än enbart inne i hemmet. Med andra ord kommer budskapet att visas för fler människor än enbart de som använder dessa profilprodukter.

 • Låg kostnad

Jämför gärna priset per bomullskasse med tryck mot andra profilprodukter som uppskattas och användas i lika stor utsträckning. Det är alltså en av de mest prisvärda profilprodukterna. Detta förutsatt att de ges bort till personer som kommer att uppskatta dem.

Nackdelarna

 • Kan upplevas för lite ”exklusivt”

Är en bomullskasse exklusiv nog för ditt varumärke? Förr var det uteslutet för exklusiva och finare varumärken att skapa bomullskassar som profilprodukter. Man valde istället att ha dyrare pennor, pikétröjor och annat som kunde ”bära upp” varumärket.

En nackdel är alltså att kassen kan upplevas för lite exklusiv. Men samtidigt har miljötrenden gjort att en bomullskasse inte längre enbart är en kasse. Med finare material och ett snyggt tryck kan även varumärken med dyrare produkter hitta en väg att använda dessa kassar. Detta just med tanke på att man bygger sitt varumärke mot att vara miljömedveten.

 • Ses som överflödig

Om du har tre bomullskassar hemma som du använder i vardagen – kommer du ta emot en till om ett företag ger dig en gratis? Det är inte säkert. Det kan helt enkelt upplevas som en överflödig produkt. De som redan har många kassar behöver inte fler.

Säkra cykelsitsar för barn

Bland de cykelsitsar som finns tillgängliga i Sverige är säkerhetsklassningen ofta i fokus. Det finns en lång tradition av att säkerställa funktionen hos de flesta konsumentprodukter på marknaden. I synnerhet när det gäller produkter för barn. Att införskaffa en frontmonterad cykelsits skall handla om vilken som bäst fyller ens behov. Att samtliga alternativ är säkra och dugliga för sin uppgift bör kunna anses vara en självklarhet.

Här finns en uppsjö alternativ inom frontmonterade cykelsitsar. Samtliga uppfyller kraven för att säljas i Sverige och kommer med alla rättigheter man kan förvänta sig vid köp över nätet. Ångerrätt och konsumentskydd är viktiga aspekter av näthandel oavsett vad för artiklar man söker. Inte minst är detta viktiga frågor om det rör varor som kan behöva justeras eller anpassas för personen som använder dessa.

Vikt och montering

När man cyklar med barn finns det inget regelverk som avgör hur gammal man skall vara för att få åka med sin förälder. Det är helt upp till varje förälder att avgöra när barnet är tillräckligt stort för en frontmonterad cykelsits. Dock kan man tänka på att barnet behöver kunna sitta själv. Om man inte klarar detta kan det bli en allt för stor belastning att åka med på cykeln. Man kan då med fördel titta på cykelvagnar eller helt enkelt avvakta i väntan på att barnet skall bli något större innan man ger sig ut.

När det gäller övre gräns för barnets vikt kan det variera från en frontmonterad cykelsits till en annan. Här är det viktigt att man sätter sig in i vilka riktlinjer som finns. Dessa gränsvärden är ofta väl tilltagna för att man inte skall gå över gränsen av oaktsamhet. Frågan är samtidigt också av den typ som reder ut sig själv för de flesta. Cykelsitsen blir helt enkelt för liten ungefär när barnet når en för hög vikt. Detta skall dock inte användas som indikator för när man kan åka med och inte. Det är alltid bra att kontrollera barnets vikt i förväg så man kan undvika risker vars följd kan bli obehaglig.

Att cykla tillsammans är en rolig upplevelse som många barn uppskattar! I en frontmonterad cykelsits delar man blickfång och båda är lika delaktiga. På så vis är det en stor skillnad på frontmonterade cykelsitsar och de alternativ som på klassiskt vis monteras i pakethållaren bakom personen som trampar vägen fram.

Datahjälp i Skåne

Datahjälp i Skåne

Datorer och internet är på inget sätt begränsade till geografiska områden. Internetanvändningen breder snabbt ut sig och även i avkrokar går det nu att få snabbt och tillförlitligt bredband. På sätt och vis har teknik inneburit att det blir möjligt att ta del av världens utbud även från mindre orter. Samtidigt finns tillfällen när hårdvaran inte vill göra som man själv föredrar. I dessa situationer är datahjälp någonting som behövs snabbt och enkelt. Även om de flesta försäljare av teknik också har möjlighet att erbjuda service, kan detta ibland kännas allt för långt bort och på tok för sakta. Problemen som privatpersoner stöter på kan många gånger rättas till av vem som helst med erfarenhet och kunskap om datorer. Det finns således inte någon anledning att plocka ner all sin utrustning för att sedan skicka denna till experter på andra sidan Sverige. Rör det sig om trasiga kablar eller glapp, är det inte heller säkert att problemet kvarstår när experterna skall gå igenom det hela.

Servitant

Detta är ett av de senare uppläggen som underlättar för den som behöver datahjälp. Grundidén går ut på att sammanföra den med kompetens med den som har ett problem att avhjälpa. På så vis kan man få snabb hjälp av någon i närheten! Detta innebär betydligt effektivare hantering av ärenden, samt att man många gånger kan få ordning på sina problem omedelbart. Det finns en rad personer som kan vara behjälpliga när det kommer till datorproblem. Har man inte någon släkting eller vän som har ett tekniskt kunnande, är detta många gånger det mest effektiva sättet att kunna ta del av förmånerna det innebär att ha en sådan kunskap i relationsledet.

Det finns en hel del områden inom teknik som förutsätter viss grundkunskap. Inte minst handlar det om att man skall kunna installera mjukvara eller förstå hur saker och ting kommunicerar med varandra. Dagens tekniska värld innebär helt andra utmaningar än vardagen gjorde tidigare under historien. Samtidigt finns också datahjälp att finna närmare än vad man kanske trodde! Via hänvisningen i denna artikel finns mer att ta del av i fråga om datasupport.

Vad är ett inbrott?

Vad är ett inbrott?

Rent tekniskt så betyder inbrott att en eller flera personer har tagit sig in i en annan persons låsta utrymme. Det kan vara ett hus, en bil eller ett kontor. Om personerna som tar sig in i platsen även stjäl något så kallas det för stöld eller grov stöld. Om ingenting stjäls så kallas det för olaga intrång. Det går att undvika inbrott med hjälp av inbrottslarm men ibland så sker brottet oavsett om det finns ett larm eller inte.

1,2 % av svenska hushållen utsattes för inbrott

Enligt BRÅ, Brottsförebyggande Rådet, anmäldes cirka 22 600 bostadsinbrott i Sverige under 2017. Sedan 2008 har bostadsinbrotten legat på ett intervall mellan 0,8 och 1,2 %. Om du själv är rädd för att få ett inbrott så är det en god idé att skaffa ett inbrottslarm. Dessa kan nämligen både förebygga inbrott och se till att eventuella brottslingar kan fångas och ställas inför rätta.

Polisen behöver bevis

En av de största anledningarna till att ett brott inte får den väntade utgången är på grund av att det saknas bevis eller för att det inte är ställt bortom allt rimligt tvivel att en viss person utförde ett visst brott. Det finns många inbrottslarm som kan användas för att få fram bevismaterial när ett brott sker. Ett bra exempel är övervakningskameran.

Avancerade kameror som ser i svåra ljusförhållanden

Även när det är mycket mörkt kan en kamera vara till god hjälp. Dagens avancerade övervakningskameror kan nämligen filma med hjälp av IR-ljus, vilket innebär att ett osynligt ljus lyser upp området. En sådan kamera kan se en gärningsman när personen utför ett brott. Det betyder dock inte att detta räcker för att döma en brottsling. Det bästa vore om polisen hinner komma fram i tid och ta personen på bar gärning. Det är även bra ifall du kan en bild eller video som kan identifiera förövaren. I annat fall kan rättegången leda till att personen inte går att identifiera.

Inbrottslarm som är kopplade till larmcentral

Det finns olika typer av inbrottslarm att använda sig av, det gäller även för kringtjänsterna som många av larmen kan kopplas upp till. En sådan är möjligheten att koppla in larmet till en larmcentral, vilket innebär att ett bemannat kontor får larmet och kan avgöra vad som ska ske därefter. Du kan även koppla larmet till din mobiltelefon, till din grannes mobiltelefon eller till någon annan som du litar på. 

Ny svensk säkerhetsdörr

Att skydda sitt hem på alla sätt tänkbara är för vissa någonting naturligt. Andra har just fått upp ögonen för de möjligheter som finns för den som så önskar. Säkerhetsdörrar har fått en hel del publicitet under senare år och det är inte för inte man skriver! Skillnaderna säkerhetsmässigt mellan en vanlig ytterdörr och en säkerhetsdörr är milsvid. Den som har kunskap och redskap kan utan större utmaning ta sig förbi även en kraftig dörr. Bryr man sig inte om ifall det väsnas, kan det gå väldigt snabbt. En säkerhetsdörr bjuder ett större motstånd och trots kraftiga redskap ger den inte vika. Naturligtvis finns det andra sätt att komma in i en fastighet för den som så vill, men en säkerhetsdörr sätter ribban och ger en signal till potentiella inbrottstjuvar.

Ny svensk säkerhetsdörr

För den som är intresserad av att titta närmare på de säkerhetsdörrar som finns att välja bland, har Woodsteel ett ordentligt sortiment. De är representanter för Torterolo&Re i Norra Europa. Här finns stor kunskap inom säkerhetsdörrar, klassningar och vilka fördelar man kan nå. Företaget har sysslat med dessa områden sedan 1964 och kan svara på alla frågor man kan tänkas ha. Nu finns ytterligare fakta om att införskaffa ny svensk säkerhetsdörr.

 • Högre säkerhet
 • Brandskydd
 • Dämpar oljud
 • Estetik

Värt att ta upp när det gäller säkerhetsdörrar är att de inte är tunga ståldörrar som för tankarna till industrier. Väljer man en ny svensk säkerhetsdörr kan man få vilket utseende man vill. De går dessutom att anpassa för att de skall smälta in i området. Den kraftiga stommen, låset, konstruktionen och vad som döljs inuti dörren syns inte vid en första blick. Det finns därför inte någon risk att dra till sig uppmärksamhet som effekt av att man installerat en ordentlig dörr som klarar vad för utmaning som helst. Det finns sedan några år tillbaks en gemensam klassning av säkerhetsdörrar för att man som kund skall känna till vad man kan förvänta sig av sin nya dörr. Information om detta och annat finns att se via faktasidan.

Uppdrag som personlig assistent

Inom ramen för vård och omsorg finns en rad behov att tillgodose. Dels rena vårduppdrag där man går in och erbjuder vård i någon form men också stödåtgärder där man fungerar som resurs. I den senare kategorin finns personlig assistans som på många sätt förändrat tillvaron för många av de med funktionshinder. Som personlig assistent blir man en aktiv del av vardagen och hjälper brukaren att kunna leva sitt liv fullt ut även om ett funktionshinder råder. Det går inte att säga någonting allmänt om hur ett uppdrag som personlig assistent kommer att se ut. I och med att varje individ är unik och har sitt specifika funktionshinder, är det olika sysslor man behöver hantera. Det är också så att man som personlig assistent skall vara med och möjliggöra diverse sysslor och aktiviteter brukaren är intresserad av. Därför finns ytterligare en variabel att ta hänsyn till.

För att hitta rätt personlig assistent kan man som brukare höra av sig till något av alla de assistansföretag som finns i Sverige. Antalet är stort delvis till följd av att många familjer valt att starta eget företag. Dessa mindre företag eller kooperativ, kan i vissa fall ha en eller några få brukare. Det finns också större företag som täcker in hela landet. Saknar man kunskap och erfarenhet kan det kännas bra att ta in en assistansförmedling som har till uppgift att hitta rätt assistansföretag och personlig assistent för en specifik brukare. Det går då att få svar på alla eventuella frågor oavsett om man som brukare själv vill hantera rekryteringen eller om det är anhöriga som sköter uppgiften.

Rätt individ

Att jobba som personlig assistent ställer höga krav på alla inblandade. Då man kommer in i någons hem och tillvaro, behöver det finnas en ömsesidig respekt och en ambition att det hela skall fungera. Det är inte ovanligt att man som nyanställd går tillsammans med en erfaren personlig assistent för att lära sig hur vardagsrutinerna fungerar. Finns det specifika sätt att kommunicera? Behöver man förbereda mediciner på visst sätt? Vad för aktiviteter är inbokade? Finns allergier?

Först när man kommit till klarhet med vad uppdraget innebär och hur man kan bistå brukaren i sin roll som personlig assistent kan man tydligt se vad det innebär. Här finns en länk för den som vill få kontakt med en assistentförmedling. Dessa kan allt om hur man tillsätter en personlig assistent.

Herrcyklarnas fantastiska historia

Herrcyklarnas fantastiska historia

Redan på 1800-talet utvecklades fordon med bara två hjul i Tyskland. Dessa cyklar var utrustade med ett styre men saknade trampor och kedja. Utvecklingen av cykeln fortsatte i Storbritannien och fick stor internationell spridning. Under åren har utvecklingen av herrcyklar gått sakta framåt men ett viktigt steg togs av en man från Skottland som satta vevstakar på bakhjulen med hävstänger som drev fram cykeln med samma teknik som en trampbil. Senare tillkom vevarmar och pedaler på framhjulen också. För att få herrcyklarna att gå fortare så började cyklarna att tillverkas med väldigt stora framhjul och man började även tillverka cyklar av stål. 

Att tävla med herrcykel 

På senare år har det blivit alltmer populärt att tävla med cykel. Det finns en mängd olika tävlingstyper för herrcyklar. Det finns linjelopp men också individuella tempolopp. Ett linjelopp innebär att alla startar samtidigt och det gäller att ta sig först till mål för att vinna, det viktigaste är att du är snabbare än dina medtävlare. Vid tempolopp så startar deltagarna efter varandra med någon minuts mellanrum och den som har snabbast tid vinner. Det finns också stora lopp som många professionella cyklister deltar i som till exempel Tour de France och Giro d’Italia. 

Hur kan man hålla balansen på en herrcykel? 

Det finns många myter och sägner om vad det egentligen är som får oss att kunna hålla balansen på herrcyklar. Ibland kan farten spela en viss roll, det är oftast svårare att hålla balansen när man cyklar sakta eller om cykeln står still än om man cyklar lite fortare. Kortfattat kan man säga att det är farten och möjligheten att styra framhjulet som gör att man faktiskt inte ramlar omkull när man cyklar. Nästan omedvetet så vrider en cyklist styret åt samma håll som tyngdpunkten och det gör att man kan hålla balansen på en herrcykel. 

Hur ser ramen på herrcyklar ut? 

Herrcyklar består av en ram som skiljer sig lite åt jämför med ramen på en damcykel. Man brukar säga att damcyklar därför inte är lika stabila som herrcyklar. Idag finns det också unisex-cyklar som har ett mellanting mellan en typisk herr-ram och dam-ram. För tillverkarna är det enklare eftersom de inte behöver tillverkar lika många olika modeller och cykelbutikerna behöver inte ha lika stora lager för att kunna lagra cyklarna. Ramen på herrcyklar består ofta av stål och aluminium men det finns även cykelramar som tillverkas av titan.

En välkänd moped

Bland mopeder finns det vissa klassiker som fortsätter att dra nyfikna blickar långt efter det att tillverkningen av berörd modell sedan lång tid försvunnit. Kanske är det fråga om minnen som vaknar eller om en känsla av frihet som är intakt som vore det 60 år sedan? Bland de mopeder som verkar hålla över tid, är klassiska puch dakota nästan unik. Det verkar inte finnas någon gräns för hur populär denna båge faktiskt blivit.

Företaget som tillverkade Puch Dakota grundades i slutet av 1800-talet och bakom detta stod Johann Puch. Efter ett flertal fusioner, förvärv, splittringar och beslut har företaget kommit långt ifrån ursprunglig verksamhet. Samtidigt finns minnen i form av klassiska puch dakota samt en rad andra mopeder, bilar och cyklar. Bland de populära modeller som rullat ut från produktionsindustrin finns Puch Montana, Florida, Alambama och Maxi. Under 1960-1970 var detta de bästa och mest uppskattade mopederna som fanns att tillgå. Ytterligare en uppsjö modeller tillverkades och såldes i övriga länder, men hittade inte till Sverige.

Puch Dakota

För den som inte har intresse av mopeder kan ett antal modeller se ut som varandra. Visst finns det stora likheter, men en hel del gör att de olika varianterna skiljer sig avsevärt från varandra. Just i fråga om klassiska puch dakota är det motorns kylning som avviker från övriga mopedmotorer. Den är fläktkyld vilket de under stora perioder var ensam om. Vidare är det svårt att hitta någon annan fabrik som har samma blåa eller gröna färg som de tidigare exemplaren av Dakota.

Bland intresserade finns det ett stort värde i en äldre Puch Dakota. I ett flertal garage står en klenod och poleras inför året som komma skall. I och med att detta intresse blivit stort, går det också att hitta all den kompetens och de mopeddelar som krävs för att komma igång. För den som vill renovera finns här en hel del bra delar just till klassiska puch dakota. Om man inte har trimmat tidigare kan det också finnas möjlighet att hitta sådana detaljer som krävs. Tänk dock på att man inte får trimma mopederna mer nu än tidigare.

Vagabond-skor är inte bara till för vagabonder

Vagabond-skor är inte bara till för vagabonder

Det svenska märket Vagabond startade i slutet av 90-talet och har sedan dess etablerat sig inte bara på den svenska marknaden utan även i flera andra länder. Kanske har du någon gång ägt ett par vagabond-skor. Kanske äger du flera. I varje fall vet nog var man om att namnet till trots, är skorna inte bara till för vagabonder. Tvärtom skulle man nästan kunna påstå.

Vagabond-skor är skor för luffare?

Tittar man i en ordbok för synonymer kommer ofta ordet luffare upp som synonym till vagabond. Men då ordet luffare ofta förknippas med något negativt förknippas vagabond snarare med något positivt idag.

I och med att det är både billigare och lättare att ta sig runt världen är det många fler, framför allt unga, som gör det. Backpackers och vagabonder kanske är bättre synonymer. Detta går även bättre ihop med märket Vagabonds önskan om att vara en hyllning till den fria själens estetik. Att vagabond-skor är till för de som inte vill stanna på ett ställe, oavsett om det kanske är fysiskt eller mentalt.

Man kan i varje fall enkelt se, även om man aldrig kommit i kontakt med märket innan, att de stiliga och något dyra skorna inte har luffare som sin målgrupp.

Vilka bär vagabond-skor? 

“These vagabond shoes are longing to stray” sjunger Frank Sinatra i en av sina mest populära låtar New York New York. Tyvärr hann han nog aldrig testa ett par skor från märket Vagabond, eftersom han avled innan företaget hade hunnit etablerat sig. Men många andra har förstås gjort det, då märket årligen säljer miljontals skor, både till andra kända personer som har fans i tusentals och till vanliga personer vars största fan-club består av mamma och pappa.

Vagabond-skor är för många förknippade med kvalitet och stil. De har skor för i princip varje tillfälle och de håller i regel länge.

Däremot är det inte säkert att just vagabonder bär dem, då många anser att vagabond-skor är lite för fina för att gå runt med på leriga vägar i länder på andra sidan jorden. Alla som någon gång har tagit sin stora 70 liters ryggsäck och gett sig ut på okända resmål, vet att skorna man tar med sig måste man vara beredd på att de kommer att behövas slängas när man kommer hem igen. Eller innan till och med. Vilket kan tyckas vara väldigt synd att göra med ett par snygga vagabond-skor.

Sida 1 av 3

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén