När ett företagslarm aktiveras kommer larmoperatörer att agera – men hur? Det finns flera olika larmåtgärder helt beroende på vilket larmbolag som anlitas och vilka tjänster som väljs till säkerhetssystemet.

  • Väktare kontrollerar inbrott

Om det är skalskyddet som aktiverats skickas väktare till platsen för att kontrollera vad som hänt. Larmoperatören ringer även ägaren av larmet för att få eventuell mer information samt påtala att larmet har aktiverats.

Väl på plats kan väktarna störa eventuellt pågående inbrott men även se till att skadan minimeras genom att sätta upp skydd över inslagna fönster osv.

  • Åtgärder vid större skada

Det är viktigt att snabbt laga eventuella skador. Detta både för att minska risken för fler inbrott samt skydda mot väder och vind. Små skador kan väktarna ofta åtgärda direkt på plats. Är det större har de ofta en åtgärdsbil med större verktyg och material.

  • Släcka brand

Alla väktarbilar är utrustade med handbrandsläckare. Är det en brand och väktarna kan ta sig in i fastigheten kan de därmed begränsa branden fram till att räddningstjänsten kommit på plats.

  • Vid vatten-, fukt-, temperaturlarm

Företagslarm skyddar inte bara mot brand och inbrott – utan även mot vattenskador och skador som kan uppstå vid ändrad temperatur i lokalen. Genom att sätta fuktmätare och temperaturmätare i lokalerna får larmbolagen notifiering om något hänt som kan påverka företagens lager. Väktarna rycker ut och kan agera utifrån den information som finns på platsen.

Är det en vattenskada kan de kontakta VVS-personal via journummer och därmed snabbt åtgärda skadan. På detta sätt skyddar ett företagslarm även mot stora ekonomiska förluster som exempelvis kan uppstå vid vattenläckage.

Företagslarm – inte bara akuta larm

De ovan nämnda punkterna är akuta åtgärder. Men det finns också åtgärder som kan ingå i tjänster kring ett företagslarm som inte är akuta – men behöver åtgärdas snabbt.

  • Störningsjour

Om en boende i ett flerfamiljshus upplever att grannarna stör kan de ringa till störningsjouren. Dessa åker då ut och påtalar att det kommit in klagomål. På detta sätt behöver de boende inte själv agera, vilket kan kännas obehagligt och i vissa fall mycket hotfullt.

  • Patrullering

Patrullering är ofta ett tillägg till företagslarm, dvs. det ingår inte i grundpriset. Det innebär att väktarna rör sig i området regelbundet för att därmed minska risken för skadegörelse, inbrott, stölder eller rån.