Finns det några nackdelar med att installera ett villalarm?

Ett villalarm skyddar din fastighet när du inte är hemma. Dessa larmsystem är smart, enkla att lära sig och kan meddela dig när en inbrottstjuv angriper din villa, medan du sover eller befinner dig på annan plats. Likt andra säkerhetssystem har dessa larmprodukter såväl fördelar som nackdelar, även om man ofta bara hör om fördelarna. Här går vi igenom några av de fördelar och nackdelar det för med sig att installera ett larm i villan.

Nackdelar med villalarm

En av de främsta nackdelarna med ett villalarm är risken för falsklarm, vilket till exempel kan innebära att larmet går när en familjemedlem ger sig in i ett skyddat område. Det finns även andra faktorer som kan orsaka att larmet går utan anledning.

Såväl trådlösa larmsystem som larmsystem med kablar är dyra att installera, även om du ofta själv kan installera ett trådlöst villalarm. Den initiala kostnaden inkluderar inköp av utrustningen, installation (om du inte utför den själv), samt att du tecknar en övervakningstjänst med månatlig debitering.

Oavsett vilken typ av larmsystem du har kan den stjälas från hemmet. Trådlösa system är enklare att koppla ur jämfört med system med kablar. Vissa inbrottstjuvar kan enkelt koppla ur ett villalarm med kablar – det enda som egentligen krävs är en avbitartång. Allt fler villaägare installerar ett larm eftersom det ger en trygghetskänsla. Även inbrottstjuvarna är dock medvetna om larmens fördelar, vilket har lett till att antalet inbrott har minskat över tid. Ofta överväger fördelarna nackdelarna, men vi låter dig avgöra detta själv genom att även presentera några av fördelarna med dessa larmsystem.

Fördelar med villalarm

En fördel med att ha ett villalarm är att det ger ett konstant skydd av bostaden. Det är få förunnat att kunna ha säkerhetsvakter eller själv befinna sig i bostaden dygnet runt, vilket gör att allt fler villaägare beslutar sig för att investera i dessa larmsystem.

Bostäder som har ett larmsystem löper lägre risk att drabbas av inbrott och andra former av angrepp. Så fort en inkräktare upptäcker att du har ett larmsystem installerat ger de sig vanligtvis av. Även om de inte är medvetna om att du har ett larm, kommer det ljud som larmet avger sannolikt skrämma bort dem.