Överfallslarm ger både trygghet och säkerhet

De som arbetar i butik, och särskilt de som arbetar på natten, utsätter sig för vissa risker. Genom att använda ett överfallslarm kan ni minska dessa risker och se till att alla medarbetare känner sig tryggare på sina arbetspass. 

Vad är ett överfallslarm

Överfallslarm installeras för att personalen enkelt och diskret ska kunna larma till en larmcentral vid ett eventuellt rån. Överfallslarmet består vanligtvis av en larmknapp samt övervakningskameror. En larmknapp placeras på en strategisk plats, där den inte syns. Det kan till exempel vara i kassen i en butik, eller på den plats där personalen oftast brukar befinna sig, så att den går att nå utan att påkalla uppmärksamhet.

När någon trycker på knappen skickas en signal och en filmsekvens till larmcentralen. Signalen hörs inte i butiken. Efter ett larm meddelar larmcentralen i sin tur genast polis och väktare. Händelseförloppet spelas in, både för att polisen ska kunna följa med i realtid och för att användas i en eventuell senare brottsutredning. Vilket överfallslarm som passar er butik bäst, beror på ett antal faktorer: vilken säkerhetslösning ni har i nuläget, vilken slags verksamhet ni vill skydda, vilken tid på dygnet ni upplever att verksamheten är som mest utsatt, hur era lokaler ser ut, var de ligger med mera. Securitas har en lösning för alla verksamheter. 

Varför överfallslarm

  • Trygghet vid eventuellt rån: Med överfallslarm kan personalen arbeta utan att känna sig otrygga. Under 2016 anmäldes enligt Brottsförebyggande rådet (BRÅ) över 800 butiksrån. Genom att installera överfallslarm i er butik gör ni det lättare för butikspersonalen att snabbt och diskret kunna larma vid ett eventuellt rån, utan att utsätta sig själva för fara.
  • I förebyggande syfte: Genom att visa att du har installerat ett överfallslarm, genom skyltning och klistermärken och liknande, kan du minska risken för att er butik blir rånad i första hand.
  • I brottsutredande syfte: i och med att överfallslarmet är kombinerat med övervakningskameror kan bilderna från dessa användas i brottsutredande syfte, både för att hitta och identifiera gärningsmännen.

Få hjälp att hitta det bästa för dig

Om ni kontaktar Securitas kan de hjälpa er hitta det bästa systemet för överfallslarm för just er verksamhet. De hjälper till med installering och finns alltid där för råd och service. Så istället för att fundera på och oroa er för säkerheten kan ni överlåta den delen på Securitas, och på så vis lägga er tid och energi på det ni egentligen vill.