Bandmaskin: ny eller begagnad?

När du ställs inför beslutet att införskaffa en bandmaskin behöver du välja mellan att köpa en ny eller begagnad maskin. Att en bandmaskin kan vara en viktig investering som ökar effektiviteten på företaget råder det inga tvivel om, men behöver du köpa en ny eller går det bra med en begagnad bandmaskin? Det finns flera olika faktorer du behöver ta hänsyn till för att säkerställa att du fattar det rätta beslutet i frågan.

En begagnad bandmaskin kan till exempel vara ett bra sätt att säkra investeringen trots begränsat kapital och därmed minska risken med investeringen. När du köper en begagnad maskin är dock risken större att maskinen går sönder eller att kostnaderna för underhåll och reparation är alltför höga.

Fördelar med ny respektive begagnad bandmaskin

En ny bandmaskin är ofta det rätta valet för det etablerade företaget som vill öka bandningstakten. Ett sådant företag har en etablerad bandningsprocess och vill uppgradera denna för att öka hastigheten och effektiviteten. Dessa är några av fördelarna och nackdelarna med att köpa en ny bandningsmaskin:

Fördelar

 • Utrustningen är framtagen och optimerad för användningsområdet
 • Flera års problemfri service och garanti ingår vanligtvis
 • Tillgången på reservdelar och servicepersonal är större

Nackdelar

 • Den initiala kostnaden för inköpet är större för en ny maskin
 • Leveranstiden kan vara lång om maskinen inte finns i lager

En begagnad bandmaskin kan vara ett bättre val för det företag som försöker minska investeringskostnaden för maskinen. Detta gäller framför allt nystartade företag som vill börja banda produkter på pall till en så låg kostnad som möjligt. Dessa är några av de fördelar som ett inköp av en begagnad bandmaskin för med sig:

Fördelar

 • Lägre kostnad för investeringen
 • Omedelbar tillgänglighet

Nackdelar

 • Utrustningen kan vara otillförlitlig och mindre effektiv än en ny bandmaskin
 • Det är osäkert huruvida reservdelar och service finns att tillgå
 • Utrustningen kan behöva modifieras
 • Garantin är vanligtvis begränsad eller obefintlig

För att minska risken vid inköp av begagnade bandningsmaskiner bör du börja med att ta reda på huruvida tillverkaren eller återförsäljaren erbjuder reservdelar och service. Om inte denna specialistkunskap finns tillgänglig, kan bandmaskinen vara svår att reparera och hålla i skick.