Vad är ett inbrott?

Rent tekniskt så betyder inbrott att en eller flera personer har tagit sig in i en annan persons låsta utrymme. Det kan vara ett hus, en bil eller ett kontor. Om personerna som tar sig in i platsen även stjäl något så kallas det för stöld eller grov stöld. Om ingenting stjäls så kallas det för olaga intrång. Det går att undvika inbrott med hjälp av inbrottslarm men ibland så sker brottet oavsett om det finns ett larm eller inte.

1,2 % av svenska hushållen utsattes för inbrott

Enligt BRÅ, Brottsförebyggande Rådet, anmäldes cirka 22 600 bostadsinbrott i Sverige under 2017. Sedan 2008 har bostadsinbrotten legat på ett intervall mellan 0,8 och 1,2 %. Om du själv är rädd för att få ett inbrott så är det en god idé att skaffa ett inbrottslarm. Dessa kan nämligen både förebygga inbrott och se till att eventuella brottslingar kan fångas och ställas inför rätta.

Polisen behöver bevis

En av de största anledningarna till att ett brott inte får den väntade utgången är på grund av att det saknas bevis eller för att det inte är ställt bortom allt rimligt tvivel att en viss person utförde ett visst brott. Det finns många inbrottslarm som kan användas för att få fram bevismaterial när ett brott sker. Ett bra exempel är övervakningskameran.

Avancerade kameror som ser i svåra ljusförhållanden

Även när det är mycket mörkt kan en kamera vara till god hjälp. Dagens avancerade övervakningskameror kan nämligen filma med hjälp av IR-ljus, vilket innebär att ett osynligt ljus lyser upp området. En sådan kamera kan se en gärningsman när personen utför ett brott. Det betyder dock inte att detta räcker för att döma en brottsling. Det bästa vore om polisen hinner komma fram i tid och ta personen på bar gärning. Det är även bra ifall du kan en bild eller video som kan identifiera förövaren. I annat fall kan rättegången leda till att personen inte går att identifiera.

Inbrottslarm som är kopplade till larmcentral

Det finns olika typer av inbrottslarm att använda sig av, det gäller även för kringtjänsterna som många av larmen kan kopplas upp till. En sådan är möjligheten att koppla in larmet till en larmcentral, vilket innebär att ett bemannat kontor får larmet och kan avgöra vad som ska ske därefter. Du kan även koppla larmet till din mobiltelefon, till din grannes mobiltelefon eller till någon annan som du litar på.