Daytrading innebär spekulation i värdepapper. Du köper och säljer ett finansiellt instrument på samma handelsdag och stänger alla dina positioner innan marknaden stänger. Processen är extremt lönsam, men den kan vara riskabel.

Den här artikeln förklarar hur du kan skydda dig mot den. Innan du börjar daytrada bör du utbilda dig om det. Den här artikeln kommer att ge dig några användbara tips för att öka dina chanser att lyckas.

Bortsett från kunskap om marknader bör du också ha ett öga för vad som orsakar kortsiktiga marknadsrörelser. En vanlig teknik för daytraders är att handla baserat på nyheter. Planerade tillkännagivanden brukar påverka marknaderna. De reagerar på marknadens förväntningar och känslor, och dessa utlöses ofta av oväntade händelser. Traders kan kapitalisera på dessa rörelser genom att använda nyheternas momentum. Andra metoder bygger på stöd- och motståndsnivåer. Om du är duktig på trendanalys kan du tillämpa detta tillvägagångssätt på din handel.

Du bör vara medveten om kostnaderna för daytrading. Transaktionskostnader och spreadar spelar en viktig roll för lönsamheten i din strategi. Om du inte tar hänsyn till dessa kostnader kan du få en stor förlust. Därför är det viktigt att undvika känslor när du handlar. Traders som håller huvudet kallt kan fatta smarta beslut. Genom att följa dessa riktlinjer kan du njuta av en givande karriär inom daytrading.

Daghandel med aktier

De bästa daghandelsaktierna att handla med är de som är likvida och har varierande volatilitet. En populär daghandelsaktie kan ha hög volym men lägre volatilitet. Den mest lönsamma aktien är den som har den högsta volymen och den lägsta volatiliteten. Detta är ett exempel på ett ”eget kapital”, vilket innebär att det är en bra investering om du kan gå in i aktien när den är låg och sälja den när den är hög. Med andra ord har en aktie med hög volatilitet en låg volatilitetsnivå och en hög volym.

  • Några av de bästa daghandelsaktierna har hög volym och låg volatilitet. Om ett företag har en stor volym har det mer likviditet och lägre spreadar. Handlare kan snabbt lämna sina positioner och lämna sina positioner om priset sjunker.
  • Detta gör aktier med hög volym till ett önskvärt val för daghandlare. Dessutom har aktier med hög volym låg volatilitet och hög likviditet. Dessa egenskaper gör dem attraktiva för daghandlare.

En daytrader bör ha ett stort intresse för teknisk analys. En daytrader kan leta efter mönster som intervall/rektanglar, huvud- och axelmönster och trendkanaler. På samma sätt kan en näringsidkare leta efter möjligheter genom att analysera den tekniska prisutvecklingen och tekniska indikatorer. En daytrader bör också hålla ett öga på företagets resultatrapport eftersom aktier tenderar att vara mer volatila efter resultatmeddelanden. Därför bör aktier med hög volym undvikas.

Läs mer om ämnet här