Daytrading är ett populärt investeringsalternativ bland nya investerare. Denna typ av handel innebär att man köper och säljer ett finansiellt instrument inom en handelsdag. Därefter stänger investeraren alla sina positioner innan marknaden stänger.

Processen kan vara ganska komplicerad, men den är inte utan fördelar. Trots att den är riskfylld kan den hjälpa investerare att få en betydande vinst. Här är några av de vanligaste typerna av daytrading.

En bra daytrader har en väldefinierad strategi och kan utföra order snabbt och utan känslor. Eftersom det finns liten felmarginal vid daytrading är en bra aktiescanner och direkt tillgång till marknaden avgörande. Och det är ingen klok idé att handla med aktier utan att ha en solid stoploss på plats. Om du inte har det kommer dina ansträngningar att vara i stort sett meningslösa. Om du vill vinna på lång sikt måste du ha tålamod.

Det finns många för- och nackdelar med daytrading, men den största nackdelen är bristen på en strategi som ger konsekventa vinster. Framgångsrika daytraders kan genomföra sina strategier på kort tid. De kan göra stora vinster och förluster på relativt kort tid, men de måste också kunna agera utan känslor. Dessutom måste de ha en solid stoploss på plats för att skydda sig från att förlora pengar.

Day Trading Stocks

Innan du börjar daytrada aktier bör du förstå några viktiga begrepp. För det första bör du ha ett korrekt risk/avkastningsförhållande. Risk/reward-förhållandet är förhållandet mellan aktiekursen och den vinst du kan göra genom att göra en handel. Ju högre risk/reward-förhållandet är, desto större risk har du i affären. Ju högre priset på en aktie stiger, desto högre blir ditt utgångssaldo. Ett annat viktigt begrepp är att veta vad stöd- och motståndsnivåer är.

En utbrytning sker när en aktie stiger över ett betydande område med prismotstånd. Detta kan vara en konsolideringspunkt eller en nedåtgående trendlinje. Ett utbrott kan också inträffa på nedsidan. I detta fall faller instrumentet under ett betydande stödområde. Detta är känt som ett ”marginaluttag”, vilket innebär att du måste skaffa mer pengar eller sälja dina värdepapper för att täcka underskottet. Om du missar en utbrytning hamnar du i rött.

Volatilitet och volym kan förändras över tid. Vissa händelser kan driva på volatiliteten eller göra en aktie populär. Till exempel kan S&P 500 VIX ST Futures ETN (VIX) hoppa in i handling när S&P 500 faller. Samma sak gäller för aktiens volatilitet. I allmänhet kommer de mest populära daghandelsaktierna att ha en hög volym och låg volatilitet. Om du är nybörjare inom daytradingaktier kan du börja med att leta efter en aktie som redan är populär och har hög volatilitet.

Läs vidare om detta på denna blogg