För dig som behöver hitta ett assistansbolag i Jönköping finns det flera firmor att välja bland. Ett assistentbolag arbetar med att hitta personliga assistenter till brukar och är på så vis som en länk som kopplar samman försäkringskassan med brukaren. Det kan vara svårt att själva fylla i ansökan om personlig assistens, men när du anlitar ett assistansbolag i Jönköping får du hjälp med såväl ansökan som att hitta en lämplig assistent. Om du är osäker på huruvida du är berättigad assistans eller inte är upp till kommunen eller försäkringskassan.

Bland annat är det kommunen som bestämmer om du har rätt att få assistans eller inte om det handlar om en period under 20 timmar i veckan. Är det mer än så går beslutet över till försäkringskassan. Det är dock inte enbart kommunen som tillhandahåller assistansbolag i Jönköping utan det finns även privata företag som erbjuder tjänsten. Men vem som helst kan dock inte starta upp ett assistansföretag i Jönköping.

Det krävs ett speciellt tillstånd som ska utfärdas av Inspektionen för vård och omsorg, en särskild sorts myndighet som hanterar dessa frågor. Därtill finns det många olika krav som är satta av staten. Några exempel är att assistansbolag i Jönköping dels ska erbjuda hög kvalitet inom sitt företag och även arbeta aktivt mot kvalitetsutveckling. Dessutom arbetar alla assistansbolag under lagen Lex Sarah, en lag som säger att samtliga personer som arbetar inom branschen måste anmäla eventuella missförhållanden på arbetsplatsen.

Brukaren bestämmer

Som brukare har man rätt att bestämma hur man vill att assistansen ska se ut, alltså hur man vill ha hjälp. Det finns en del brukare som själva väljer att starta upp ett företag för att på så sätt själv anställa assistenter. Dock är det sällan att rekommendera då det kräver en del arbete, för att inte tala om det administrativa delarna som ingår när man startar eget bolag. Lättast är det att gå direkt genom ett assistansbolag i Jönköping eller alternativt via kommunen. Genom att berätta om vad man behöver hjälp med, vilka hobbys och intressen man har och liknande, kan man få bra hjälp att hitta en passande assistent.